Välkommen till Jtech Trafik & Kabelteknik AB

JTech - Markarbeten i Stockholm med omnejd

Behöver du byggproffs! Kontakta Jtech

JTECH har bred kunskap och tillsammans över 30 års erfarenhet inom markarbeten och byggnation. Kontakta oss om du behöver helhetslösningar för ditt projekt. Vi utför även schakt & grundarbete, monteringsarbeten, elentreprenad samt kabeldragning & ledningsarbeten. Vi är utbildade för att spräcka berg eller sten med simplex.se.
Vi åtar oss även att utföra sprängningar i berg eller stenblock med dynamit, vi inne har Sprängkort A.

Laddningsstationer

Laddningsstationer

JTECH bygger laddningsstationer och snabbladdare för elbilar vi tillhandahåller med helhetslösningar då vi utför schaktning samt sätter fundament lägger skyddsrör drar kablar och sätter elskåp och slutligen lyfter vi laddningsstationerna på plats, För att driftsättas. JTECH har bland annat installerat samtliga snabbladdare för McDonalds mellan Stockholm upp till Örnsköldsvik.

Maskinutbildning

Charge amps - laddare för villor och BRF:er

JTECH installerar Charge Amps laddningsstationer för dig som husägare och BRF:er. Charge Amps erbjuder stabila och säkra laddningsstationer för era elbilar. Jtech sköter allt från planering till installation. Vi är certifierade för Charge amps laddningsstationer.

Ställverk

Ställverk

JTECH utför kabelschakt och kabeldragning, kabelbyte på ställverk där vi oftast får utföra ledningsarbeten så som återledare till järnvägen, lägga skyddsrör, utföra kabeldragning sätta elskåp. Schakta för husgrunder, markplattor kabeldragning under marken samt kabeldragning på kabelstegar och i skyddsrör.

Belysningsarbeten

Belysningsarbeten

JTECH bygger vägbelysning där vi sätter belysningsfundament byter stolpar byter armaturer byter insatser i stolpar gräver för belysningskablar. Vid behov tillhandahåller vi med tma-bil flaggvakter samt att vi ritar TA-planer

Kabelarbeten

Kabelarbeten

JTECH utför alla slags kabelarbeten vi gräver/schaktar för kabelschakt, lägger skyddsrör och drar kablar under markyta, vi installerar kabelbrunnar och schaktar på ställverk eller efter vägar, samt efter spårburen trafik.

Reklamskyltar

Reklamskyltar

JTECH gräver och schaktar för att sätta och installera elektroniska reklamskyltar vi sätter fundament och stolpar, självklart sätter vi även vanliga mekaniska reklamskyltar

Övrigt

Övrigt

JTECH bygger, sätter elskåp , kur och kioskplatser, vägskydd samt gräver och schaktar för dränering. All schakt parkeringsplatser husgrunder kanalisationsarbete, fundament- och kabelbrunnar.

Pågående uppdrag