JTECH – MARKARBETEN I STOCKHOLM MED OMNEJD

Välkommen till JTECH MASKINUTBILDNING AB – vi kan markarbeten och har över 30 år av erfarenhet.

BEHÖVER DU BYGGPROFFS?
KONTAKTA JTECH

ÖVER 30 ÅR AV ERFARENHET

JTECH har bred kunskap och tillsammans över 30 års erfarenhet inom markarbeten och byggnation. Kontakta oss om du behöver helhetslösningar för ditt projekt. Vi utför även schakt och grundarbete, monteringsarbeten, elentreprenad samt kabeldragning och ledningsarbeten.

SPRÄNGNING OCH SPRÄCKNING

Vi är utbildade för att spräcka berg eller sten med simplex.se. Vi åtar oss även att utföra sprängningar i berg eller stenblock med dynamit, vi innehar Sprängkort A.

Markarbeten utfört av JTECH
Laddstationer av JTECH

Laddstationer

JTECH bygger laddningsstationer och snabbladdare för elbilar. Vi tillhandahåller helhetslösningar då vi utför schaktning samt sätter fundament, lägger skyddsrör, drar kablar och sätter elskåp och slutligen lyfter vi laddningsstationerna på plats för att sedan driftsättas. JTECH har bland annat installerat samtliga snabbladdare för McDonald’s i området Stockholm upp till Örnsköldsvik.

Charge amps med JTECH - markarbeten

Charge amps - laddare för villor och BRF:er

JTECH installerar Charge Amps laddningsstationer för dig som husägare och för BRF:er. Charge Amps erbjuder stabila och säkra laddningsstationer för era elbilar. JTECH sköter allt från planering till installation. Vi är certifierade för Charge amps laddningsstationer.

Markarbeten ställverk JTECH MASKINUTBILDNING AB

Ställverk

JTECH utför kabelschakt och kabeldragning, kabelbyte på ställverk där vi oftast får utföra ledningsarbeten såsom återledare till järnvägen, lägga skyddsrör, utföra kabeldragning sätta elskåp. Schakta för husgrunder, markplattor, kabeldragning under marken samt kabeldragning på kabelstegar och i skyddsrör.

JTECH markarbeten,  belysningsarbeten

Belysningsarbeten

JTECH bygger vägbelysning där vi sätter belysningsfundament, byter stolpar, byter armaturer, byter insatser i stolpar, gräver för belysningskablar och mer. Vid behov tillhandahåller vi med TMA-bil, flaggvakter samt att vi ritar TA-planer.

Markarbeten kabelarbeten av JTECH

Kabelarbeten

JTECH utför alla slags kabelarbeten. Vi gräver/schaktar för kabelschakt, lägger skyddsrör och drar kablar under markyta. Vi installerar kabelbrunnar och schaktar på ställverk eller efter vägar, samt efter spårburen trafik.

Markarbeten reklamskyltar JTECH

Reklamskyltar

JTECH gräver och schaktar för att sätta och installera elektroniska reklamskyltar. Vi sätter fundament och stolpar, självklart sätter vi även vanliga mekaniska reklamskyltar.

JTECH maskinutbildning och markarbeten i hela Sverige

Övrigt

JTECH bygger, sätter elskåp, kur- och kioskplatser, vägskydd samt gräver och schaktar för dränering. All schakt för parkeringsplatser, husgrunder kanalisationsarbete, fundament- och kabelbrunnar.