KURS SLUTNA UTRYMMEN

ONLINE UTBILDNING ELLER UTBILDNING PÅ PLATS

JTECH kurs i slutna utrymmen

SLUTNA UTRYMMEN

Kurslängd: 2 timmar
Löpande utbildningar.

Pris
3 900 SEK (ex. moms)

Utbildning för alla
Vi utbildar företagare och privatpersoner.

Orter
Vi finns över hela Sverige.
Vi kommer ut till er och kan även utbilda på plats hos er.
Rikstäckande, Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås och Piteå.

INFORMATION SLUTNA UTRYMMEN

Utbilda dig för arbete inom slutna utrymmen för att förstå de faror och vidta de säkerhetsåtgärder som är relaterade till arbete i slutna utrymmen.

En grundläggande utbildning som ger grundläggande kunskaper där vi går igenom de teoretiska delarna av hur du arbetar säkert i slutna utrymmen.

Utbildningen  är teoretisk  efter avlstad och godkänd kurs tillhandahålls du med  ett utbildningsbevis. 

INNEHÅLL

  • Vad innebär arbete i slutet utrymme
  • Lagar och normer
  • Arbetsplanering
  • Ensamarbete
  • Kemiska risker
  • Biologiska risker och syrebrist
  • Explosionsrisk och damm
  • Gränsvärden och definitioner
  • Åtgärder
  • Utrustning

Vi håller utbildningen över hela Sverige som t.ex. på följande orter:
Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås, Piteå samt Kiruna & Gotland. Vi är rikstäckande och behöver du utbildning på din ort kontakta oss.

Vi kan registrera utbildningar på ID06 då vi är ID06 ackrediterade.

Vi har företagsförlagda maskinutbildningar och vi utbildar även privatpersoner.

Öppen utbildning

Stockholm

Gävle

Örnsköldsvik

Karlstad

Skellefteå

Östersund

Malmö

Borås

Piteå