UTBILDNING MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETARE

JTECH Utbildning Mark- och anläggningsarbetare

UTBILDNING MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETARE

Kurslängd: 1-5 dagar beroende på förkunskaper
Efter avslutad och efter godkänd kurs, utfärdas utbildningsbevis för maskinslaget du har gått kurs för. Utbildningen kan ta 1-5 dagar beroende på dina förkunskaper.
Löpande utbildningar.

Pris
Från 18 900 SEK (ex. moms).

Utbildning för alla
Vi utbildar företagare och privatpersoner.

Orter
Vi finns över hela Sverige.
Vi kommer ut till er och kan även utbilda på plats hos er.
Rikstäckande, Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås och Piteå.

INFORMATION MARK- & ANLÄGGNINGSARBETARE

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för vägarbeten, husgrunder, kabelschakt, fjärrvärme, gröna ytor och plattläggning.

I utbildning så ingår det praktik på arbetsplats som vi tillhandahåller med.

Vi håller utbildningen över hela Sverige som t.ex. på följande orter:
Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås, Piteå samt Kiruna & Gotland. Vi är rikstäckande och behöver du utbildning på din ort kontakta oss.

Vi kan registrera utbildningar på ID06 då vi är ID06 ackrediterade.

Vi har företagsförlagda maskinutbildningar och vi utbildar även privatpersoner.

Öppen utbildning

Stockholm

Gävle

Örnsköldsvik

Karlstad

Skellefteå

Östersund

Malmö

Borås

Piteå