Kurs Slutna utrymmen

ONLINE UTBILDNING ELLER UTBILDNING PÅ PLATS

Kurslängd: 2 timmar

Löpande utbildningar

Pris

3 900 SEK (ex. moms)

Orter

Rikstäckande, Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås och Piteå.

Ring 070-768 07 82 Fri offert

Information

Utbilda dig för arbete inom slutna utrymmen för att förstå de faror och vidta de säkerhetsåtgärder som är relaterade till arbete i slutna utrymmen.

En grundläggande utbildning som ger grundläggande kunskaper där vi går igenom de teoretiska delarna av hur du arbetar säkert i slutna utrymmen.

Utbildningen  är teoretisk  efter avlstad och godkänd kurs tillhandahålls du med  ett utbildningsbevis. 

Innehåll

  • Vad innebär arbete i slutet utrymme
  • Lagar och normer
  • Arbetsplanering
  • Ensamarbete
  • Kemiska risker
  • Biologiska risker och syrebrist
  • Explosionsrisk och damm
  • Gränsvärden och definitioner
  • Åtgärder
  • Utrustning

Vi håller utbildningen på följande orter:

Stockholm, Gävle, Örnsköldsvik, Karlstad, Skellefteå, Östersund, Malmö, Borås, Piteå samt Kiruna & Gotland. Vi är rikstäckande och behöver du utbildning på din ort kontakta oss.